Kurs rozwoju inteligencji dla dzieci w wieku 3 i 4 lat


Celem programu jest łagodne wprowadzenie dzieci w świat książki, nauki i wiedzy. W programie pojawia się postać tajemniczego „Zaczarowanego Zajączka”, który pisząc listy do dzieci, inspiruje je do przeprowadzania ciekawych naukowych doświadczeń i badań. Eksperymenty obrazują celowość codziennych, drobnych działań - obserwacja napięcia powierzchniowego wody oraz badanie oleju i z wody mydlanej, naukowo wyjaśnia maluszkom zasady higieny osobistej i konieczność mycia rąk. Eksperyment ze śliną i chlebem pokazuje, że należy myć zęby po posiłku. Demonstracja przemiany energii elektrycznej i kinestetycznej w energię cieplną i uświadomienie dzieciom, że ciepło ich ciała, należy chronić odpowiednio ubierając się.

Program podzielony jest na 8 książeczek, które dziecko, poprzez zabawę, uczy się czytać. Każda książeczka porusza ciekawe zagadnienia, dotyczące otaczającego świata. Zanim dziecko otrzyma książeczkę, zapoznaje się najpierw z występującymi w niej wyrazami, po czym eksperymentuje z nimi i w różny sposób doświadcza ich znaczenia. Dzieci utrwalają wyrazy, bawiąc się nimi, skacząc po nich jak po kamieniach, przechodząc przez rwący strumień, grając w ciepło/zimno czy w chowanego. Maluchy poznają literki, ale początkowo tylko w wyrazach, z którymi są związane emocjonalnie, np. pierwsza litera swojego imienia, imienia mamy i taty. Dzięki temu są emocjonalnie zaangażowane w proces naukowej zabawy. Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych.

Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie naj-ważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.

Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią "coś ekstra", ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Dziecko rozwija się poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata. Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy "poradzę sobie!". Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci - raz w tygodniu 2 x po 30 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

Kurs rozwoju inteligencji dla dzieci w wieku 5 i 6 lat


Program „Przygoda na bezludnej wyspie” jest logicznie skonstruowaną grą przygodową. Dzieci wcielają się w postacie podróżników, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Tam znajdują klucz, który przenosi małych odkrywców w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Program podzielony jest na 9 książeczek, które dziecko, poprzez zabawę, uczy się czytać. Każda książeczka opisuje przygody, które dziecko „przeżyło” podczas zajęć. Zanim dziecko otrzyma książeczkę, zapoznaje się najpierw z występującymi w niej wyrazami, po czym eksperymentuje z nimi i w różny sposób doświadcza ich znaczenia.

Dzieci utrwalają wyrazy, bawiąc się nimi, skacząc po nich jak po kamieniach np. przechodząc przez rwący strumień, grając w ciepło/zimno czy w chowanego. Odkrywcy poznają literki i mają wprawki do pisania. Cały czas są emocjonalnie zaangażowani w proces naukowej zabawy. Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych.

Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej. Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Dziecko się rozwija poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.

Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy ,,poradzę sobie!”. Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci - raz w tygodniu 2 x po 45 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

Kurs rozwoju inteligencji dla dzieci z klas 1 i 2


To program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Kurs ten jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w pierwszych dwóch latach nauki.

Wspieramy dziecko w łagodnym wejściu w rolę ucznia. Na zajęciach wskazujemy dziecku jego mocne strony i talenty. Utwierdzamy w przekonaniu, że potrafi być samodzielne i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze.

Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie czytania. Dziecko, które sprawnie i chętnie czyta, łatwiej i szybciej się uczy. Pokazujemy dzieciom, że czytanie jest proste i przyjemne. Dzięki zabawom czytelniczym, każde dziecko czyta „na piątkę”. Przeprowadzane na zajęciach eksperymenty naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po książki, encyklopedie, podręczniki. Rozbudzają w dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę, podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole. Badanie właściwości wody i powietrza, obserwacja preparatów pod mikroskopem czy odkrywanie cech zasad i kwasów, to tylko niektóre ze sposobów, jakimi posługujemy się na kursie by dziecko zafascynowało się nauką i otaczającym światem. Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci - raz w tygodniu 2 x po 45 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

Program rozwoju intelektu dla dzieci z klas 3 i 4


Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. Dzieci mają już za sobą szkolną aklimatyzację, czują się w szkole bezpiecznie, a wizja egzaminów jest daleka. Pojawiają się jednak nowe przedmioty, zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by dziecko nauczyło się samodzielności w nauce.

Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi i technik, które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego.

Na każdych zajęciach dzieci zajmują się podnoszeniem swojej sprawności czytania. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Wprawiają się do robienia uporządkowanych notatek, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka wiersza, czy przygotowanie do klasówki zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsza.

Dzięki zadaniom w naszych podręcznikach dzieci poznają zagadnienia fizyki, chemii, przyrody na poziomie wykraczającym poza wymagany w klasach III czy IV. Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe, uczące praw rządzących światem. To sprawia, że dziecko może w szkole pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi wiadomościami.

Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruktywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji, kiedy dziecko przystępuje do sprawdzianu, czy odpowiedzi ustnej. Dbałość o zgranie grupy kursantów sprzyja budowaniu bliskich relacji, kształtowaniu w dzieciach zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i pomaganiu sobie. Dzieci chętnie tą postawę przenoszą na grunt szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty kontakt z nauczycielem i rówieśnikami.

Istotnym elementem jest kształtowanie w dzieciach samodzielności. Odpowiedni poziom zadań sprawia, że dzieci widząc swój sukces zaczynają żyć postawą „poradzę sobie”. Podejmują wyzwania i sami szukają rozwiązań, również w szkolnych pracach domowych. Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu. Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu. Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

Program rozwoju intelektu dla uczniów z klas 5 i 6


Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować.

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Kursanci opracowują technikami pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.

W zakresie czytania dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć najlepsze warunki do nauki. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.

Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody, nauki, wykonując eksperymenty. Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach, co sprawia, że dziecko może być bardziej aktywne i zmotywowane w szkole.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu. Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

Program rozwoju intelektu dla młodzieży gimnazjalnej


Gimnazjaliści… bystrzy, inteligentni, zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy, szkoła. I maksymalnie zainteresowani tym, czego doświadczają w okresie dorastania. Z wielką chęcią uczestniczą we wszelkiego rodzaju warsztatach, które pomagają im budować własny wizerunek, poznawać własne emocje i uczucia.

Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Dzięki wszechstronnej stymulacji młodzież rozwija swój niezwykły potencjał, a poznawane techniki ułatwiają przyswajanie dużych partii materiału i pomagają opanować wiedzę potrzebną do egzaminu dla gimnazjalistów.

Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

Kursanci trenują poznane techniki na tekstach z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy gimnazjalne z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.

Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu.

Program kursu obejmuje:

1. Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się:
 • - podniesienie sprawności i jakości czytania
 • - poznanie teorii pamięci
 • - strategie uczenia się
 • - mapy myśli
 • - Indywidualne Wzorce Myślenia
 • - trening twórczego myślenia
 • - mentalny trening aktywizacyjny
2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji
 • - techniki relaksu
 • - koncentracja
 • - techniki radzenia sobie ze stresem
3. Uzyskanie większej samoświadomości
 • - świadomość wrażenia, jakie wywieram na innych
 • - świadomość własnych emocji
 • - poznanie sposobów reakcji na krytykę
 • - zarządzanie czasem
4. Praca nad budowaniem pewności siebie
 • - sztuka asertywnego zachowania
 • - uświadamianie sobie swoich mocnych stron
 • - umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu
 • - zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie
5. Sztuka zdawania egzaminów
 • - jak kreować własny wizerunek?
 • - komunikacja werbalna i niewerbalna
 • - zajęcia z kamerą

Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min.
Program obejmuje 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.).
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe!

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych


Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka.

Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia.

Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu.

Kurs obejmuje:

1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:
 • a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
  • - techniki łagodzenia stresu
  • - techniki koncentracji
  • - jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe
 • b. czytanie zintegrowane
 • c. graficzna obróbka przeczytanych informacji
  • - piktogramy
  • - mapy myśli
 • d. strategie uczenia się
 • e. trening pamięci i technik pamięciowych
  • - metoda mnicha
  • - łańcuchowa metoda zapamiętywania
  • - zakładki osobiste
  • - metoda słów zastępczych
  • - główny system pamięciowy
2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:
 • a. rola relaksu
 • b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)
 • c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się
 • d. teoria pamięci
 • e. wzorce myślenia
 • f. konstruowanie obrazów
 • g. zasady neurolingwistycznego programowania
 • h. przyspieszona nauka
 • i. strategie porażki
 • j. muzyka barokowa
3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):
 • a. test na półkulowość
 • b. test określający wzorzec myślenia
4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:
 • a. komunikacja werbalna i niewerbalna
 • b. przygotowanie wystąpienia
 • c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą)
 • d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami
5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności):
 • a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek
 • b. eksperymenty filozoficzne
 • c. procesy psychologiczne
  • - uzupełnianie zasobów wg Diltsa
  • - zgodność neurologiczna wg Diltsa
  • - wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów
Kurs obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) po 3 godziny zegarowe i trwa trzy miesiące. Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową

Angielski dla Przedszkolaka 3 - 4 latki


Dzieci są geniuszami językowymi. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku możliwość kontaktu z językiem obcym. W naszych programach zajęcia prowadzone są głównie w języku obcym i okazuje się, ku zaskoczeniu niektórych dorosłych, że niemalże od samego początku dzieci rozumieją, co się do nich mówi, a po niedługim czasie same zaczynają używać pierwszych zwrotów i wyrażeń. O naszych zajęciach trudno powiedzieć "lekcje", bo to szalona zabawa, której dzieci nie mogą się wprost doczekać. Zapraszamy Przedszkolaki od 3 roku życia.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 30 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla Przedszkolaka 5 - 6 latki


Dzieci są geniuszami językowymi. Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej dać dziecku możliwość kontaktu z językiem obcym. W naszych programach zajęcia prowadzone są głównie w języku obcym i okazuje się, ku zaskoczeniu niektórych dorosłych, że niemalże od samego początku dzieci rozumieją, co się do nich mówi, a po niedługim czasie same zaczynają używać pierwszych zwrotów i wyrażeń. O naszych zajęciach trudno powiedzieć "lekcje", bo to szalona zabawa, której dzieci nie mogą się wprost doczekać. Zapraszamy Przedszkolaki od 3 roku życia.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 45 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla dzieci 7 - 11 latki


Nasze programy zapewniają całościowy rozwój zdolności językowych dzieci i młodzieży oraz wyposażają uczniów w narzędzia ułatwiające naukę angielskiego. Zróżnicowane, dynamiczne zajęcia sprzyjają tworzeniu pozytywnego nastawienia do języka angielskiego i sprawiają, że jego przyswajanie staje się naturalne i przyjemne. Aktywne konwersacje pomagają przełamać barierę językową, a ćwiczenia z podręcznikiem i materiałamidodatkowymi poszerzają zasób słownictwa i wiedzę ogólną w ciekawej atmosferze.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 45 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla młodzieży 12 - 13 latki


Nasze programy zapewniają całościowy rozwój zdolności językowych dzieci i młodzieży oraz wyposażają uczniów w narzędzia ułatwiające naukę angielskiego. Zróżnicowane, dynamiczne zajęcia sprzyjają tworzeniu pozytywnego nastawienia do języka angielskiego i sprawiają, że jego przyswajanie staje się naturalne i przyjemne. Aktywne konwersacje pomagają przełamać barierę językową, a ćwiczenia z podręcznikiem i materiałamidodatkowymi poszerzają zasób słownictwa i wiedzę ogólną w ciekawej atmosferze.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 60 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla młodzieży 14 - 17 latki


Nasze programy zapewniają całościowy rozwój zdolności językowych dzieci i młodzieży oraz wyposażają uczniów w narzędzia ułatwiające naukę angielskiego. Zróżnicowane, dynamiczne zajęcia sprzyjają tworzeniu pozytywnego nastawienia do języka angielskiego i sprawiają, że jego przyswajanie staje się naturalne i przyjemne. Aktywne konwersacje pomagają przełamać barierę językową, a ćwiczenia z podręcznikiem i materiałamidodatkowymi poszerzają zasób słownictwa i wiedzę ogólną w ciekawej atmosferze.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 90 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla maturzystów 16 - 18+


Nowatorski program, który zapewnia gruntowne przygotowanie do podstawowej i rozszerzonej matury. Zajęcia zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie do egzaminu ustnego i pisemnego z języka angielskiego. Lektorzy realizują kolejne moduły przygotowując merytorycznie, a wchodząc w rolę przewodnika pomagają zrozumieć i swobodnie poruszać się w formule nowej matury, co redukuje stres związany z egzaminem. KURS DLA MATURZYSTÓW KOŃCZY SIĘ PRÓBNĄ MATURĄ w obecności komisji egzaminacyjnej.

Kurs obejmuje 28 spotkań (1 raz w tygodniu) po 90 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski dla dorosłych 18+


Kursy językowe dla dorosłych obejmują wszystkie poziomy zaawansowania i są dopasowywane programowo do potrzeb konkretnej grupy. Ciekawe tematy zajęć sprzyjają swobodniejszej konwersacji, która przybiera rozmaite formy. Kurs skonstruowany jest w taki sposób, aby większość zagadnień mogła być realizowana podczas zajęć, co pozwala na pogodzenie nauki z codziennymi obowiązkami.

Kurs obejmuje 32 spotkania (1 raz w tygodniu) po 90 minut.
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Angielski indywidualnie 3 lata - 18+


Prowadzimy kursy w trybie indywidualnym. Czas trwania kursu i jego intensywność dopasujemy do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów kursu, możesz także umówić się na bezpłatną lekcję pokazową.

Muzyczna kraina 3 - 10 lat


Program zajęć to podróż po Muzycznej Krainie, podczas której dziecko nie tylko śpiewa, tańczy i bawi się muzyką w grupie rówieśników, ale przede wszystkim doświadcza bezpośredniego kontaktu z instrumentami muzycznymi. Wędrując przez poszczególne spotkania dziecko ma okazję pograć na prawdziwym pianinie, skrzypcach, gitarze czy perkusji, poznając rodziny tych instrumentów. Jest to wspaniały muzyczny wstęp do dalszej edukacji artystycznej, pozwalający na odkrycie predyspozycji dziecka w kierunku konkretnego instrumentu na wczesnym etapie. Zajęcia są wzbogacone o elementy arteterapii, dzięki czemu lepiej rozwijają inteligencję emocjonalną dziecka i jego wrażliwość. Do Muzycznej Krainy zapraszamy nie tylko przedszkolaki (od 3 roku życia), ale także starsze dzieci (do 10 roku życia), które chciałyby rozpocząć naukę gry na instrumencie, ale trudno im zdecydować który najbardziej je interesuje.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 45 minut

Nauka gry na instrumencie - zajęcia indywidualne 5 lat - 18+


Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na indywidualne zajęcia z nauki gry na instrumencie: fortepian/instrumenty klawiszowe, gitara, bas, perkusja, saksofon i inne. Nauka odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Zapraszamy nie tylko osoby planujące karierę muzyczną, ale także tych, którzy mają ochotę po prostu pomuzykować. Zajęciom indywidualnym towarzyszą zajęcia grupowe, których celem jest przygotowanie ucznia do pracy w zespole, poznanie praktycznych zagadnień harmonicznych oraz umuzykalnienie. Program jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb i poziomu zaawansowania ucznia. Gramy klasykę, jazz, pop, rock, bluesa, muzykę rozrywkową, a czasem nawet heavy metal, bawiąc się i ucząc. Podczas zorganizowanych przez Fabrykę Talentów koncertów i Jam Sessions uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością.

Zajęcia odbywają się w trybie:
1 x w tygodniu 45 min. instrument (zajęcia indywidualne)
1x w tygodniu 45 min. teoria (zajęcia grupowe)
lub
2 x w tygodniu 45 min. instrument (zajęcia indywidualne)
1x w tygodniu 45 min. teoria (zajęcia grupowe)
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Nauka śpiewu - zajęcia indywidualne 12 lat - 18+


Zajęcia wokalne dla młodzieży i dorosłych obejmują ćwiczenia emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i inne. Program kursu jest dopasowywany indywidualnie w zależności od wieku i umiejętności ucznia. Zajęcia mają na celu nie tylko pracę nad warsztatem wokalnym, ale także przygotowanie kursanta do występów publicznych. Zawierają elementy pracy z tremą, warsztaty grupowe i pracę z mikrofonem. Uczniowie poznają specyfikę sceny i poprzez udział w organizowanych przez Fabrykę Talentów koncertach mogą zaprezentować efekty swojej pracy szerszej publiczności. Wraz z instrumentalistami biorą udział w zajęciach grupowych.

Zajęcia odbywają się w trybie:
1 x w tygodniu 45 min. instrument (zajęcia indywidualne)
1x w tygodniu 45 min. teoria (zajęcia grupowe)
lub
2 x w tygodniu 45 min. instrument (zajęcia indywidualne)
1x w tygodniu 45 min. teoria (zajęcia grupowe)
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!

Nauka śpiewu - zajęcia indywidualne 12 lat - 18+


Czym jest Robusiowa Ortografia?

Kurs Robusiowej Ortografii to najskuteczniejszy w Polsce program nauki ortografii dla dzieci. Jego wyjątkowość i nowatorstwo opiera się o zastosowanie technik pamięciowych w procesie uczenia się. Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy opanowali już umiejętność pisania i czytania. Jest równieżbardzo przydatny wszystkim tym, którym ortografia sprawia kłopoty nawet w późniejszym okresie nauki. Doskonale sprawdza się wśród osób dyslektycznych i dysortograficznych dając w krótkim czasie wymierne efekty. Wyższy stopień trudności drugiej części kursu predestynuje ją dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej. Wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej. Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1500 wyrazów, uczniowie nabywają umiejętności schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

Dlaczego warto uczyć się z Robusiem?

Nabycie umiejętności poprawnego pisania jest koniecznością komunikacyjną i społeczną. Ignorant w zakresie reguł ortografii miewa często kłopoty z porozumiewaniem się z innymi, czyli po prostu jego teksty bywają źle odczytywane. Poza tym, co bardziej ważne, redagowanie jakichkolwiek pism z błędami ortograficznymi jest zazwyczaj dyskwalifikujące kulturowo i ośmieszające. Tak już bowiem utrwaliło się w polskim kręgu cywilizacyjnym, że ktoś mający kłopoty z „rz i „ż" czy „ch" i „h" traktowany jest nieraz jako ktoś gorszy. Poczucie niższości może też być niestety udziałem naszych dzieci. Należy o tym pamiętać. Każdego ucznia mogą dotknąć kłopoty wynikające z nieznajomości ortografii. Każdy uczeń wchodząc w dorosłe, zawodowe życie, będzie zmuszony napisać swoje CV, list motywacyjny i prowadzić korespondencje na papierze bądź za pośrednictwem komputera. Pisząc z błędami ortograficznymi, wydatnie zmniejsza swoje szanse. Warto sobie jeszcze uświadomić, że rezygnacja z ćwiczeń ortograficznych może się przyczynić do wystąpienia zjawiska analfabetyzmu funkcjonalnego lub wtórnego, czyli spowodować, że dana osoba utraci całkowicie zdolność czytania ze zrozumieniem. Obecnie analfabetyzm nasila się w tempie budzącym zaniepokojenie. Jeśli nie zatrzymamy tego zjawiska, kryzys komunikacyjny stanie się zapewne smutnym objawem współczesności.

Najlepszym sposobem uczenia się ortografii jest oczywiście jej metodyczne ćwiczenie. Wbrew temu, co zwykło się często sądzić, w trudnej sztuce poprawnego pisania nie zastąpią nas komputery, bo to tylko zimne maszyny i nie są w stanie myśleć ortograficznie. Przekonanie o doskonałości montowanych współcześnie programów do automatycznej korekty jest swoistym mitem, skrzętnie podtrzymywanym przez wielu informatyków (szczególnie tych sprzedających sprzęt i programy do niego). Typowy edytor tekstu może pomóc głównie w poprawieniu mechanicznych błędów, nie potrafi zaś stosować kryterium semantycznego czy historycznego i dlatego jest często bezradny wobec takich problemów, jak np. używanie dużych i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, archaizmy ortograficzne. Podkreślamy zatem mocno, że to człowiek i tylko człowiek, szczególnie mały człowiek, może nauczyć się pisowni zgodnej z obowiązującą w Polsce konwencja. Z Robusiową Ortografia pójdzie mu to nad wyraz łatwo.

Treści zawarte w kursie:

 • prezentacja i praktyczne zastosowanie technik pamięciowych stymulujących naukę języka polskiego
 • zasady pisowni języka polskiego (reguły rodziny wyrazów) oraz metody ułatwiające i przyswojenie materiału
 • ćwiczenia i gry pamięciowe rozwijające umysł i umiejętności interpersonalne (zapamiętywanie imion, treści wierszy, definicji)
 • nowatorska metoda nauczania ortografii dla wszystkich, którzy mają problem z opanowaniem trudnej pisowni polskiej oraz dla dyslektyków

Cele oraz korzyści dla dziecka:

 • ugruntowanie wiedzy w pamięci długotrwałej
 • skuteczne opanowanie pisowni około 1500 wyrazów podczas kursu
 • poprawna pisownia nowych wyrazów
 • wzmocnienie i utrwalenie zasad ortograficznych, których dziecko uczy się w szkole
 • poprawa koncentracji
 • stymulowanie tempa procesów myślowych
 • poszerzenie zasobu słownictwa

Ważne:

 • zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów, mających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne
 • zajęcia odbywają się w grupach od 8 do 12 osób
 • zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu w godzinach pozalekcyjnych
 • kurs obejmuje dwie części, a każda z nich składa się z 12 spotkań po 1,5 godziny
 • każda z części kursu trwa około 3 miesiące. Pierwsza część jest traktowana jako poziom podstawowy i stanowi odrębną całość, jej kontynuacja nie jest obowiązkowa
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe!
Fabryka Talentów Sp. z o.o.
Centrum Edukacyjno-Artystyczne
ul. Katowicka 31b
43-600 Jaworzno
NIP: 632-201-37-21
tel.: +48 32 745-22-45
e-mail: biuro@fabrykatalentow.com
Bank: ING 44 1050 1360 1000 0090 3075 6515